H.K.Motivarsh
sureshbhai jungi
Dhanji bhai Arya

PRESIDENT

H.K.MOTIVARASH

+91 9974661168

V.PRESIDENT

SURESHBHAI JUNGI

+91 9725626567

SECRETARY

DHANJIBHAI ARYA

+91 9879530325

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

kanti bhai jungi
DILIP BHAI JUNGI
CCF26052016

V.SECRETARY

KANTIBHAI D. JUNGI

+91 9879033630

TREASURER

DILIPBHAI K. JUNGI

+91 9898045708

LIBRARIAN

SUMEDHABEN HARNARAYAN SIGH

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

scan0012


 ARYAVEER DAL ADHAYAKSH

PREMJI K. JUNGI

+91 9925575735